WGT
2
Round
3
Top Qualifier is Fichana, Matt 33/6:02.418 (Rnd 1)
2015 Summer Slam Series Part 1
44818 05/31/2015
Ser# 
Average
 
 Car#PosLapsRace TimeBehindFast
Q#
 1015
SponsorDriver Name
Top 5
            
 
Hunter, Juwan31376:09.735 9.5659.590 9.6349.6851
 Moon, Quinn 5 2 35 6:03.533   9.723 9.795 9.901 9.988 2 
  
 
  
Fichana, Matt43346:03.046 10.16810.21210.27710.3193
          
  
 
  Foster, Gene 1 4 34 6:08.304 5.258 10.005 10.042 10.119 10.167 4 
   
 
  
Forbes, Carlyle25244:18.733 9.7239.7769.8379.9215
          
  
 
 
  
 1 2345 678910
   
 Foster   
 Fichana  
Hunter Moon     
Forbes
 
1.3/10.655                   
 2/10.5625/12.9004/10.7791/10.136     
34/6:02.1 35/6:09.6 28/6:01.1  34/6:06.5 36/6:05.0          
  
 
2.4/11.299                   
 2/9.7695/9.6313/10.6631/9.846     
33/6:02.1 36/6:05.9 32/6:00.4  34/6:04.4 37/6:09.6          
  
 
3.5/10.433                   
 2/9.7744/9.5883/10.328[1/9.723]     
34/6:07.0 36/6:01.1 34/6:04.0  34/6:00.0 37/6:06.3          
  
 
4.4/10.311                   
 [1/9.723]2/9.5753/10.2305/14.573     
34/6:02.9 37/6:08.4 35/6:04.7  35/6:07.5 33/6:05.3          
  
 
5.4/10.193                   
 1/10.001[2/9.565]3/10.7145/10.278     
35/6:10.2 37/6:08.7 36/6:09.0  35/6:08.9 33/6:00.0          
  
 
6.4/11.650                   
 2/12.9381/9.8853/10.3495/10.357     
34/6:05.7 35/6:06.1 36/6:06.8  35/6:07.8 34/6:07.8          
  
 
7.4/10.189                   
 2/9.8011/9.7953/10.3735/10.079     
34/6:02.9 35/6:02.8 36/6:04.8  35/6:07.1 34/6:04.2          
  
 
8.4/10.011                   
 2/9.8231/9.6033/10.5925/9.803     
34/6:00.1 35/6:00.4 36/6:02.4  35/6:07.6 34/6:00.3          
  
 
9.3/10.777                   
 5/14.2961/9.7984/11.6982/10.107     
34/6:00.8 34/6:05.2 36/6:01.3  34/6:01.6 35/6:09.0          
  
 
10.3/10.383                   
 5/10.0761/9.6174/10.3342/9.951     
34/6:00.0 34/6:02.9 37/6:09.8  34/6:00.6 35/6:06.9          
  
 
11.3/10.365                   
 5/9.8141/9.7514/10.3682/9.839     
35/6:09.9 34/6:00.3 37/6:09.0  35/6:10.4 35/6:04.9          
  
 
12.5/11.235                   
 3/9.8141/9.6894/10.4582/10.410     
34/6:01.2 35/6:08.6 37/6:08.1  35/6:10.0 35/6:04.8          
  
 
13.5/10.408                   
 3/9.8991/9.6624/10.2772/10.265     
34/6:00.6 35/6:06.9 37/6:07.3  35/6:09.2 35/6:04.4          
  
 
14.5/10.358                   
 3/10.3621/9.7954/10.4112/9.888     
34/6:00.0 35/6:06.6 37/6:06.9  35/6:08.9 35/6:03.1          
  
 
15.5/10.252                   
 3/10.0171/9.7844/10.4462/9.764     
35/6:09.8 35/6:05.5 37/6:06.6  35/6:08.7 35/6:01.7          
  
 
16.5/10.196                   
 3/9.9471/9.8144/10.4302/10.214     
35/6:09.0 35/6:04.4 37/6:06.4  35/6:08.4 35/6:01.4          
  
 
17.4/10.106                   
 3/10.1961/9.6645/10.4752/10.195     
35/6:08.1 35/6:04.0 37/6:05.9  35/6:08.3 35/6:01.1          
  
 
18.4/11.454                   
 5/19.6771/9.899[3/10.168]2/10.536     
35/6:09.9 33/6:00.2 37/6:05.9  35/6:07.6 35/6:01.5          
  
 
19.4/14.939                   
 5/11.1301/9.7633/12.4032/10.428     
34/6:07.2 33/6:00.6 37/6:05.6  34/6:00.5 35/6:01.7          
  
 
20.5/13.641                   
 4/10.1031/10.1253/13.8972/10.932     
33/6:01.1 34/6:10.1 37/6:06.1  34/6:06.1 35/6:02.8          
  
 
21.5/10.478                   
 4/10.1851/11.5003/10.5182/10.182     
33/6:00.3 34/6:08.9 37/6:08.9  34/6:05.7 35/6:02.5          
  
 
22.5/10.055                   
 4/10.5701/10.2053/10.1872/10.183     
34/6:09.9 34/6:08.5 37/6:09.3  34/6:04.8 35/6:02.2          
  
 
23.5/10.470                   
 4/10.0861/9.9033/10.3722/10.081     
34/6:09.3 34/6:07.4 37/6:09.2  34/6:04.3 35/6:01.8          
  
 
24.5/10.032                   
 4/10.1701/9.9893/11.6152/11.026     
34/6:08.1 34/6:06.5 37/6:09.2  34/6:05.6 35/6:02.8          
  
 
25.4/10.221                   
  1/9.8703/10.5332/10.196     
34/6:07.3   37/6:09.0  34/6:05.3 35/6:02.5          
  
 
26.4/10.274                   
  1/9.9433/10.8012/10.399     
34/6:06.6   37/6:09.0  34/6:05.3 35/6:02.6          
  
 
27.4/10.220                   
  1/10.0193/10.4202/10.458     
34/6:05.9   37/6:09.0  34/6:04.9 35/6:02.7          
  
 
28.4/10.638                   
  1/10.0133/10.4422/10.337     
34/6:05.7   37/6:09.1  34/6:04.6 35/6:02.7          
  
 
12345678910
Foster   
 Fichana  
HunterMoon    
Forbes
29.4/10.254                   
  1/9.7983/10.5752/10.824     
34/6:05.2   37/6:08.9  34/6:04.4 35/6:03.2          
  
 
30.[4/10.005]                   
  1/10.1113/10.5762/10.251     
34/6:04.3   37/6:09.0  34/6:04.2 35/6:03.1          
  
 
31.3/10.185                   
  1/10.0354/10.6492/10.039     
34/6:03.7   37/6:09.1  34/6:04.2 35/6:02.7          
  
 
32.4/11.164                   
  1/10.2183/10.4332/10.640     
34/6:04.2   37/6:09.4  34/6:03.9 35/6:03.0          
  
 
33.4/15.026                   
  1/10.2073/10.3362/10.452     
34/6:08.7   37/6:09.6  34/6:03.5 35/6:03.1          
  
 
34.4/10.427                   
  1/10.0503/10.1962/10.605     
34/6:08.3   37/6:09.7  34/6:03.0 35/6:03.3          
  
 
35.                    
  1/10.017 2/10.536     
    37/6:09.7    35/6:03.5          
  
 
36.                    
  1/9.973       
    37/6:09.7               
  
 
37.                    
  1/9.981       
    37/6:09.7               
  
 
Top QualifiersQual#LapsRace TimeBehindRndRacePos In RaceFast LapBest 3 Consecutive
           
  
 
          
  
Hunter, Juwan1376:09.735 2319.56528.728
Moon, Quinn 2 35 6:03.533   2 3 2 9.723 29.705 
Fichana, Matt3346:03.046 23310.16830.965
Foster, Gene 4 34 6:08.304 5.258 2 3 4 10.005 30.444 
Forbes, Carlyle5326:05.652 13310.26531.481